Je dôležité mať partnera, ktorému môžete zveriť do rúk úspech svojich projektov.


          O NÁS          

Altoda, s.r.o. je spoločnosť založená v roku 2009 s cieľom poskytovať profesionálne služby v oblasti informačných technológií. Našim cieľom je poskytovať vysoko odborné služby s vysokou pridanou hodnotou. Naši zákazníci sú prevažne spoločnosti dodávajúce rozsiahle informačné systémy, ktoré prostredníctvom našich služieb realizujú klúčové aktivity pri dodávke svojich projektov.

icon IT CONSULTING

Našich zákazníkov podporujeme v kľúčových fázach ich projektov. Analytické práce, návrhárske práce či projektový manažment sú oblasti, v ktorých poskytujeme poradenské služby. Špecializujeme sa na systémovú archytektúru a na negociáciu hraníc projektu so zákazníkom či vrámci štruktúry dodávateľov prípadne subdodávateľov, čo je aktivita so zásadným dopadom na obchodný úspech projektu.

icon SOFTWARE SOLUTIONS

Našim cieľom je komplexne pokryť všetky fázy životného cyklu vývoja a prevádzky softvérového riešenia. Vytvárame sytémy na mieru, tak aby podporovali špecifické biznis aktivity zákazníkov. Používame overené technológie od popredných svetových výrobcov. Technológia pre implementáciu je vybraná na základe podrobnej analýzy s ohľadom nie len na technologické požiadavky danného projektu ale aj na licenčnú politiku a celkový finančný dopad na projekt.

icon IT OUTSOURCING

Naši zákazníci majú možnosť prenajať si prácu kvalifikovaných špecialistov z oblasti informačných technológií. IT Outsourcing zabezpečujeme formou označovanou ako Bodyshopping resp. Bodyleasing. Služba je vhodná pre spoločnosti realizijúce dodávku informačných systémov, ktoré potrebujú doplniť svoje projektové tímy.


icon
„Prečo nám skvelá technika, ktorá šetrí prácu a uľahčuje život priniesla doteraz tak málo šťastia? Odpoveď je jednoduchá: pretože sme sa ju nenaučili rozumne používať“


KONTAKTUJTE NÁS

Altoda, s.r.o.

AdresaKarlovaské rameno 3498/6
841 04 Bratislava
Slovenská Republika
Emailinfo(a)altoda.com
WebWWW.ALTODA.COM

IČO: 44 678 321
DIČ: 2022 792 002
IČ DPH: SK 2022 792 002
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2628224295/1100
IBAN: SK02 1100 0000 0026 2822 4295

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vl. č. 57591/B.